Rady a tipy, které pro vás připravili naši odborníci:

NÁTĚR BETONOVÉHO PODKLADU

Beton se natírá z různých důvodů. Je třeba ho chránit proti vodě a dalšímu opotřebení vlivem povětrnostních podmínek, nebo je nutné snížit prašnost či vylepšit vzhled betonových konstrukcí, případně zařídit, aby se snadněji udržovala vybetonovaná podlaha v dílně nebo v garáži.

Použití nátěrových hmot na savé betonové podklady má vždy svá úskalí. Finální úspěch závisí nejen na kvalitě vlastní barvy, ale i na druhu a soudržnosti podkladu a na hloubce průniku barvy do tohoto podkladu. Zásada je, že se první vrstva barvy musí vždy plně vsáknout do savého podkladového materiálu a nemá vytvořit krycí film. Tohoto efektu se docílí náležitou aplikací vhodného penetračního přípravku nebo alespoň optimálně naředěné barvy, pokud není tento speciální přípravek pro hloubkový průnik a zpevnění podkladu k dispozici.

Optimální stupeň naředění barvy je případ od případu odlišný a je nutno si tuto věc předem vyzkoušet. Povrch betonu nesmí být „kletovaný“, neboť na tak hladkém povrchu nátěr dostatečně nezakotví. Na druhé straně nesmí beton silně sprašovat, protože se časem odloupne nátěr i s povrchovou vrstvičkou nekvalitního betonu. Navíc nanášení nátěrových hmot na prostý beton a na osinkocement obecně patří k nejrizikovějším aplikacím. Kamenem úrazu je zde soudržnost podkladu, kde se za dostačující hodnotu považuje 2,5 MPa. Důležitým prvkem je rovněž dodržení minimální tloušťky vytvrzeného filmu (tato hodnota činí obecně min.120 mikrometrů. Přibližné dosažení této hodnoty je v návodu simulováno požadovaným počtem nanášených vrstev a uváděnou vydatností barvy směrem k obsahu účinných látek ... v našich případech se jedná obvykle o min. 2-3 vrstvy barvy + penetrace).

Úprava podkladu a volba nátěrového systému závisí na stupni narušení betonu a stupni odolnosti vrchního ochranného pláště barvy. U nenarušeného betonu postačí mechanické očištění, zbavení prachu a nečistot, případně důkladné odstranění odbedňovacích přípravků. Betonové plochy s jemnými síťovými trhlinami je výhodnější omýt vysokotlakým čistícím zařízením nebo očistit otryskáním. Trhliny v betonu je třeba klínovitě rozšířit a vyčistit. Nesoudržné, narušené a nedostatečně přilnavé části betonu (znějící při poklepu dutě) je nutno odstranit a obnaženou ocelovou výztuž očistit, nejlépe otryskáním. Obnažená ocelová výztuž se opatří antikorozním nátěrem, buď speciálním nebo běžným, ale odolným alkalickému prostředí a s dobrou přilnavostí k dalším vrstvám. Praskliny a menší díry je možno vyplnit speciálním tmelem. NÁŠ TIP  k opravám drobných výtluků, prasklin a nerovností doporučujeme použít polyesterový tmel  Polykar Master podlahový .

Samotný ochranný nátěrový systém se zvolí dle druhu natíraného předmětu (betonový bazén, vodní jímka, betonová konstrukce či podlaha apod.), vlastnostem vůči agresi vnějšího prostředí, mechanického namáhání, stupni odolnosti vůči vlhkosti, vodě, chemickým látkám, ropným produktům, či organickým rozpouštědlům.

Nátěry betonových bazénů

Máte na zahradě betonový bazén a chystáte se na jeho rekonstrukci nebo jste si nechali udělat nový a potřebujete ho natřít? Ať už tak nebo tak, pro oba případy platí obecné zásady. K práci si vyberte hezký den bez deště a mlhy, protože vysoká vlhkost vzduchu má špatný vliv na použité materiály. Nepracujte ráno, když jsou na nich zbytky rosy, ale počkejte, až oschnou a ohřejí se na teplotu okolí. Vyvarujte se práci přes poledne – vysoká teplota může ovlivnit dobu zasychání stěrky a nátěru.

Izoban

Syntetická nátěrová hmota na beton. 100% voděodolná, odolává olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám, krátkodobě motorové naftě. Mechanicky odolná. Snáší trvalé tepelné zatížení do +50°C. Snadno opravitelná jednoduchým přetřením.
Venkovní i vnitřní nátěry betonu. Betonové podlahy (garáže, nebytové prostory, sklepy, dílny, balkóny apod.). Betonové bazény, vodní jímky (atest SZÚ Praha), zdivo, omítky. Zatížení - pochozí: 8 hodin, napuštění bazénu: 7 dní, konečné vytvrzení: 14 dní až 3 týdny

 

Ekoban – mírná zátěž

Ekoban Forte – střední zátěž

Ekoban Forte plus – vyšší zátěž

Vodou ředitelná nátěrová hmota na beton a jiné savé materiály s mírnou mechanickou zátěží. Nátěr je pružný s velmi dobrou přilnavostí k podkladu. Odolává vodě a je paropropustný. 

Vnitřní použití. Beton, betonové podlahy (sklepy, sklady, chodby), svislé stěny. Dřevo, dřevotřískové a dřevovláknité desky a další savé materiály. Nedoporučujeme používat v trvale vlhkých prostorách.
Upozornění:  První penetrační nátěr provádějte Ekobanem zředěným 1:5 – 1:15 dle savosti podkladu. Ředění provádějte postupně za stálého míchání. Před použitím je třeba nátěrovou hmotu důkladně rozmíchat. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou i více vrstvách. Natřený povrch je pochozí přibližně za 8 hodin. Po 24 hodinách je možné podlahu postupně mechanicky zatěžovat. Zasychající film nesmí po aplikaci zmoknout a první zatížení deštěm je možné až po 12 hodinách od nanesení poslední vrstvy. Konečných vlastností nátěr dosahuje po 10 dnech zrání. Finální vrstvu doporučujeme provést barvou jedné výrobní šarže, aby se vyloučily případné odstínové rozdíly. Vydatnost na jednu vrstvu je 5,5 - 7 m2 z 1 kg nátěrové hmoty a je ovlivněna kvalitou podkladu a technikou nanášení. Nedoporučujeme používat v trvale vlhkých prostorách a v místech, kde je třeba podlahy čistit abrazivními prostředky a strojovým mytím.
Tip: Vyšší mechanickou odolnost a lepší omyvatelnost výsledného nátěru docílíte následným přetřením přípravkem Ekoban Lak.

Ekoban Lak

Lak na beton, dřevo, kámen, zdivo a další savé podklady. Ekoban Lak penetruje, zpevňuje a uzavírá natíraný podklad. Zvyšuje mechanickou odolnost, chrání proti vodě a před nepříznivými povětrnostními vlivy. Zlepšuje kvalitu a usnadňuje čistitelnost předchozích nátěrů provedených disperzními barvami (např. Ekoban, Ekoban Forte apod.)Venkovní a vnitřní použití. Betonové podlahy, dřevo, zdivo, kámen, umělý pískovec a další savé podklady.

Nanáší se štětcem, stříkáním, válečkem při teplotě +10°C až +25°C. Dosud neošetřené savé podklady musí být opatřeny penetračním nátěrem (EKOBAN LAK naředěný v poměru 1:5 vodou). V případě vyšší savosti podkladu penetrační nátěr opakujte dokud přípravek vsakuje. Další vrstvu je možné nanést po dostatečném zaschnutí předchozí (cca 4 – 6 hodin při 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 70 %). Nátěr zasychá na dotek do 2 hodin. Konečných vlastností nabývá po 7 dnech zrání.

Epoxyban

Moderní syntetická dvousložková epoxidová nátěrová hmota na beton určená k nátěrům betonových podlah s velmi vysokou mechanickou zátěží. Natřené plochy odolávají působení těžké manipulační techniky, dlouhodobému kontaktu s horkými a mokrými pneumatikami, vzdorují vodě, ropným produktům a většině běžných chemikálií. Epoxyban je použitelný jako litá podlahovina. Lze jej nanášet v libovolně silné vrstvě a při vytvrzování nemění objem. Výsledný nátěr je lesklý. Vnitřní i venkovní použití. Silně zatěžované betonové podlahy (garáže, sklady, výrobní haly, bazény, terasy apod.), zdivo, OSB desky. Ocelové nádrže opatřené základním antikorozním nátěrem.Betonový podklad musí být savý, vyzrálý (min. 28 dní), proschlý, izolovaný proti vlivům spodní vlhkosti. Na povrchu nesmí být vyplavené cementové mléko (vyschlý cementový prach). Podklad musí být zbavený prachu, nesmí být znečištěný mastnotami, skvrnami od nafty, asfaltu nebo jinými nečistotami. Prachové nečistoty se vysají výkonným vysavačem. V případě čištění vodním paprskem je třeba nechat podklad důkladně proschnout. Relativní vlhkost podkladu nesmí překročit 15 %.Nátěrová hmota, složka A a složka B, je dodávána v baleních odpovídajících správnému poměru tužení 4:1. Pokud budete potřebovat oddělit menší množství, je nutné v tomto poměru obě složky přesně odvážit (Složka A 4 díly, složka B 1 díl). Nesprávný poměr natužení, způsobený chybným odvážením, způsobí nedostatečné vytvrzení nátěrového filmu a odstínové odchylky . Pozor! Při vyšší teplotě hmoty a při větších míchaných objemech (nad 5 kg) se natužená hmota samovolně zahřívá a doba zpracovatelnosti se tím podstatně zkracuje! Teoretická vydatnost na jednu vrstvu je 3,5 m2 z 1 kg.Podlaha je opatrně pochůzná po 24 hodinách. Konečných vlastností nabývá po 5 - 7 dnech (v závislosti na teplotě).

PROVOZOVNA MOST
Topolová 1456
Most 43401

Mobil: +420 725 005 985
Telefon: +420 414 120 298
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 7:00 - 12:00 hod.
PROVOZOVNA BRNO
Bohunická 238/67
Brno 61900

Telefon: +420 725 078 925
Tel./Fax: +420 547 214 330
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 6:30 - 17:00 hod.
Sobota 7:00 - 11:00 hod.
web & design Lukáš Staněk