Rady a tipy, které pro vás připravili naši odborníci:

Hydroizolace

Hydroizolace je druh stavební izolace zabraňující nežádoucímu průniku vody. Tvoří ji souvislá, neprodyšná vrstva tvořená různými voděodolnými materiály. Je běžně používaná ve stavebnictví vedle tepelné a zvukové izolace. Používá se v místech, kde by průnik vody působil poškozování konstrukcí a vlhkost uvnitř stavby, např.: oddělení základů či podzemní části stavby od okolního terénu – doplňuje se odvodňovací kanalizací, vodorovné oddělení nedostatečně izolované podzemní a nadzemní části (starší) stavby, izolace vodorovných střech, teras a balkonů, izolace vnitřních prostor vystavených působení vody, zejména koupelen.

Hydroizolace se také používá k zabránění nežádoucímu úniku vody z nádrží, např. bazénů, septiků, průmyslových nádrží apod.

Dělení hydroizolace dle použitého materiálu (používají se také kombinace):

živičné – hydroizolace asfaltové a dehtové,

plastové a pryžové – hydroizolace syntetické,

polyetylenové a jiné hydroizolace – jílové hmoty, sklo a kovy.

 

Cementová krystalizační hydroizolace Krystalizol Je vodotěsný systém, který zamezuje pronikání vody do betonu a cihelného zdiva nebo jiných kapilárních konstrukcí vystavených stálému působení tlaku vody. Má dvojí ochranné působení:

– kapilární – proniká hluboko do kapilární struktury betonu, kde krystalizuje a utěsňuje beton zevnitř.

– bariérové – tvoří na povrchu konstrukce pevnou vodotěsnou vrstvu.

Po rozmíchání s vodou a nanesení způsobuje katalytickou reakci, vznikají krystalické formace a ty prorůstají do trhlin, pórů, kapilár a mikropórů betonových a zděných konstrukcí. Zaručuje zvýšení nepropustnosti nekonstrukčních betonů a malt proti vodě, ropným produktům a zabraňuje korozi betonu a současně tvoří na povrchu vodotěsnou vrstvu. Na takto ošetřený povrch lze nanášet jakékoliv nátěry a omítky.

Vlastnosti

Odolává tlakové vodě;

Pro styk s chlorovanou vodou;

Vytváří paropropustný a vodotěsný povlak;

Odolný vůči mechanickému poškození a UV záření;

Rychlá aplikace;

Odolává ropným produktům a znečistěné vodě;

Není toxický;

Použití

Hydroizolační nátěry porézních materiálů v interiérech i exteriérech budov;

Mokré provozy – koupelny, prádelny, umývárny, sprchy;

Vlhké prostory – kuchyně, lázně, sklepy;

Podzemní konstrukce – skruže, šachty, základy, mosty, tunely apod.

Nádrže – jímky, septiky, bazény;

 

Jednosložková hydroizolace EXTERIÉR Je to hotová jednosložková, polotekutá hmota s tixotropními vlastnostmi na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný a mrazuvzdorný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Neobsahuje organické látky.

Vlastnosti

Vysoká přilnavost ke stavebním materiálům, na vodorovné i svislé plochy;

Vhodná pro novostavby i rekonstrukce;

Pro interiér i exteriér;

Po vytvrzení trvale pružná, odolná proti povětrnostním vlivům, mrazuvzdorná;

Použití

Hydroizolační nátěry pod keramické obklady a dlažby v interiérech i exteriérech budov balkóny, terasy, lodžie, mokré provozy, koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny apod.;

Jako izolace konstrukcí vystavené kladnému tlaku působení vody;

Jednosložková hydroizolace KOUPELNA Již hotová jednosložková, polotekutá hmota na bázi polymerové disperze. Po zaschnutí hmoty se vytvoří vysoce elastický, těsný, voděodolný nátěr s dobrou přilnavostí k podkladu. Hydroizolace je určena k provádění hydroizolačních nátěrů pod keramické obklady a dlažbu v interiérech se zvýšenou vlhkostí: koupelny, sprchy, toalety, prádelny, sklepy, kuchyně, umývárny nádobí, třídírny zeleniny, v objektech společného stravování apod. Aplikuje se na podklady: beton, cementové, vápeno-cementové omítky, zdivo s plnou spárou, stěny ze silikátových i pálených cihel a pórobetonů. Desky cementovláknité, sádrokartonové, překližkové a OSB desky. Podlahy betonové, cementové a anhydritové.

Vlastnosti

Bezespará, snadná aplikace válečkem nebo štětcem;

Zabraňuje pronikání vlhka a vody;

Snadná a rychlá aplikace;

Kvalitní povrch;

Ekologická bez organických látek;

 

Penetrace

Slovo penetrace se volně překládá jako průnik nebo průchod, což má ve stavebnictví pozitivní vlastnosti, protože hovoříme o ochranném nátěru, který proniká do hloubky pro sjednocení a zpevnění podkladu. Penetrované zdivo musí tedy nejprve nasáknout patřičným množstvím směsi (voda, rozpouštědla a chemikálie), aby se zvýšila jeho odolnost vůči pronikající vlhkosti, sjednotila se přilnavost materiálů a zdivo se zpevnilo. Penetrace se používá nejčastěji při konečné úpravě povrchů, pod tapety, dlažbu, obklady a lepené podlahy.

Hloubková penetrace NANO Jednosložková nízkoviskózní kapalina s hloubkovým penetrujícím účinkem na savé podklady. Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na bázi modifikovaného styren-akrylátového kopolymeru, s nano-částicemi, který umožňuje vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu. Penetrace obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací a konzervační prostředky. Neobsahuje těžké kovy. Vyznačuje se výborným smáčením a dokonalým kotvením na savých podkladech. Používá se na beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady. Je určena ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu a působí jako adhezní můstek pro další materiály jako jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí nebo redispergovatelných polymerních prášků a cementu.

Vlastnosti

Vysoká vydatnost;

Kopolymerní disperze s nanočásticemi;

Vynikající ukotvení k podkladu;

Zpevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickou odolnost;

Po vytvrzení ve vodě nerozpustná;

Potlačuje vzlínání rozpustných solí z podkladu – tzv. bariérový efekt;

Difúzně otevřená;

Obsahuje povrchově aktivní látky;

Použití

Na nekonstrukční a konstrukční beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady;

Penetrace betonových podlah před aplikací samonivelačních a vyrovnávacích stěrek;

Ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu;

Sjednocení nasákavosti podkladu před lepením obkladů a dlažeb;

Jako adhezní můstek pro další materiály: vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí;

PROVOZOVNA MOST
Topolová 1456
Most 43401

Mobil: +420 725 005 985
Telefon: +420 414 120 298
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 7:00 - 12:00 hod.
PROVOZOVNA BRNO
Bohunická 238/67
Brno 61900

Telefon: +420 725 078 925
Tel./Fax: +420 547 214 330
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 6:30 - 17:00 hod.
Sobota 7:00 - 11:00 hod.
web & design Lukáš Staněk