Rady a tipy, které pro vás připravili naši odborníci:

Jak vyzrát na korozi?

V posledních letech se koroze výrazně snížila jak ve Švédsku, tak i ve zbytku Evropy. Závisí to na mnoha faktorech. Nejdůležitější je snížení obsahu oxidu siřičitého v atmosféře. Částečně se snížilo používání topných olejů, částečně přispělo to, že dnes používané oleje mají nižší obsah síry. Koroze je podle normy definována jako fyzikálně-chemická reakce mezi kovem a jeho okolím. Reakce je nejčastěji elektrochemického charakteru. Koroze zpravidla vede k poškození funkčnosti kovu, jeho okolí nebo technického systému, jehož je kov součástí. Korozi podléhají téměř všechny materiály, nejen kovy a jejich slitiny. Objevuje se také u jiných anorganických materiálů (sklo, beton atd.) i u materiálů organických (pryž, plasty atd.). Způsob znehodnocování materiálu může být různý, od nežádoucí změny vzhledu po úplný rozpad.

ZINGA = studené zinkování

Kdo se pohybuje v oboru protikorozní ochrany ocelových konstrukcí nebo protikorozní ochrany obecně, určitě se již setkal s termínem „studené zinkování“ nebo také „galvanizace zinkem za studena“. Kdo se s tímto termínem setká poprvé, zjistí, že „studené zinkování“ je marketingový termín a ne reálný technologický proces a používá se pro nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku.

Pozinkování je nanesení vrstvy zinku na povrch ocelových výrobků. Tato vrstva slouží jako ochrana proti korozi. Zinek chrání povrch nejen mechanicky, ale i chemicky. Se železem tvoří ve vlhku zinek elektrický článek. I při lokálním porušení vrstvy zinku probíhá koroze jen na zinkové vrstvě, zatímco ocel zůstane neporušena. Ochrana ale trvá jen do rozpuštění zinkové vrstvy. Pozinkování může být kombinováno i s jinými způsoby ochrany, např. s nátěrem. Ochrana pozinkováním se používá pro celé výrobky (automobilové karoserie, sloupy osvětlení, zábradlí, okapy) tak pro materiál (pozinkovaný plech).

Galvanické zinkování je elektrolytický děj, při kterém se na elektrovodivé materiály, ve většině případů ocelové díly (katoda), elektrochemicky vyloučí zinkový povlak rozpuštěním zinku (anody).

Žárové zinkování je speciální technika pokovování ponorem. Zinek vytváří pevný a nepropustný povlak s dlouhodobou životností, který chrání ocel i elektrochemicky. Vhodné pro teploty do 200 °C.

Galvanizace zinkem za studena nahradí žárové zinkování, ušetříte tisíce korun.


Nátěrová hmota ZINGA se používá jako primární nebo finální systém antikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Dále se používá k opravám erodovaných nebo poškozených galvanizovaných nebo pozinkovaných ocelových součástí. Představuje systém “galvanizace zinkem za studena”. Výhodou této metody galvanizace je možnost používat v terénu, což se často nedá udělat při žárově zinkovaných. Nátěrová hmota ZINGA kombinuje oba dva způsoby ochrany, jak bariérový, tak i katodický, což je unikátní vlastnost tohoto výrobku.

Použití

Existující velké ocelové konstrukce jako např. piloty, budovy, ocelové výztuhy betonu, ocelové objekty, lodě, stroje apod., které nemohly být dříve galvanizované. Konstrukce, které by se mohli teplou galvanizací poškodit. Existující, klasicky za tepla galvanizované konstrukce (např. svodidla u cest) možné renovovat s dlouhodobým ochranným účinkem. Lokální opravy existujících galvanizovaných povrchů, např. místa po sváření, broušení apod., je možné udělat lehce v terénu.

Úprava povrchu před nanášením

Kovové povrchy musí být odmaštěné a zbavené volných částic. Jakmile je požadovaná katodická ochrana srovnatelná s galvanizací za tepla, je potřeba udělat opískování povrchu. V některých případech je možné nanášet i na mírně zkorodované povrchy, následně po jejich odmaštění a odstranění volných části rzi. Hladké plochy je nutné před aplikací bezpodmínečně zdrsnit.

Způsob nanášení

Nátěrová hmota se nanáší buď štětcem (tloušťka jedné vrstvy cca 25 – 30 μm), válečkem (tloušťka jedné vrstvy cca 40 μm) a nebo stříkáním. Při aplikaci stříkáním se používá ředidlo Zingasolv. Vzhledem k velmi vysokému obsahu zinku v nátěrové hmotě ZINGA se při elektrostatickém stříkání, musí dbát na řádné uzemnění stříkaného objektu.

Aplikace štětcem a válečkem

Ředění pro optimální použití 5% ředidla ZINGASOLV. První nátěr musí být aplikován pouze štětcem, nikdy ne válečkem, pokud chceme důkladně vyplnit prohlubně nerovného povrchu a důkladně překrýt povrch. Váleček s krátkým vlasem (mohérový) – štětec průmyslový kulatý.

Vzhledem k velmi rozdílným specifickým hmotnostem zinku a pojiva má nátěrová hmota ZINGA tendenci sedimentovat. Proto před aplikací i po dobu delšího trvání aplikace nátěrový systém důkladně promíchejte.

 

Schnutí a následné nátěry

Nátěr je nelepivý po 10 min. při 18°C. Mechanicky odolný je nátěr zhruba po 48 hodinách, přičemž se působením vzduchu a vlhkosti dále vytvrzuje. Oxidací ZINGA vytváří povlak, který zpomaluje katodický proces a vytváří bariéru.

Další vrstvy systému ZINGA je možné aplikovat přibližně po 1 hodině po dokončení prvního nátěru. Ostatní kompatibilní hmoty je možné aplikovat nejméně za 24 hodin (zinkové soli na povrchu nátěru ZINGA je potřebné očistit kartáčkem a čistou vodou).

 

PROVOZOVNA MOST
Topolová 1456
Most 43401

Mobil: +420 725 005 985
Telefon: +420 414 120 298
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 7:00 - 12:00 hod.
PROVOZOVNA BRNO
Bohunická 238/67
Brno 61900

Telefon: +420 725 078 925
Tel./Fax: +420 547 214 330
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 6:30 - 17:00 hod.
Sobota 7:00 - 11:00 hod.
web & design Lukáš Staněk