Rady a tipy, které pro vás připravili naši odborníci:

Plísně

Ať už si to uvědomujete, nebo ne, kromě vás a vašich mazlíčků s vámi domácnost sdílejí i mnohé další organismy. Třeba plísně. Některé jsou mnohem nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Jak je poznat a čím vás mohou ohrozit?

Vláknité mikroskopické houby, známější jako plísně, se šíří pomocí spor. Snadno se přenášejí vzduchem, vodou nebo prostřednictvím hmyzu, a když najdou vhodné podmínky pro vyklíčení a růst, vytvoří porosty často viditelné pouhým okem. Zatímco v přírodě zastupují plísně velmi důležitou úlohu rozkladačů, v domácnostech se stávají nevítanými hosty. Plísně jsou mimořádně přizpůsobivé. Dříve žily převážně v půdě, dnes se ale dokážou rozmnožovat a růst téměř kdekoli. Napadají starší jídlo, zdi a textilie, objevují se na plastu, betonu či lidské pokožce. Některé jsou poměrně neškodné, velké zastoupení mají ale i ty, které s sebou nesou menší či větší zdravotní rizika. Jaké jsou ty nejčastější a kde obvykle rostou? V běžných podmínkách štětičkovec vytváří zelenošedé či modrozelené povlaky, které se drží na povrchu zasaženého místa. Někdy vylučuje žlutý pigment. Objevuje se na pečivu, marmeládách, kompotech, ovocných šťávách a citrusech. Může růst i na vodou poškozených či vlhkých budovách, tapetách nebo kobercích. Začne-li se vám doma množit, zpozorněte. Produkuje totiž mykotoxiny, které způsobují alergické reakce i nejrůznější záněty postihující oční rohovku, vnitřní ucho, plíce nebo srdeční blány, a některé jsou dokonce karcinogenní. Když se štětičkovec objeví na nějaké potravině, zapomeňte na jakékoliv okrajování či seškrabování a celý kus či balení okamžitě vyhoďte! Plíseň hlavičková ohrožuje alergiky. Druhou nejrozšířenější plísní v domácnostech je Mucor mucedo neboli plíseň hlavičková. Objevuje se hlavně na zkaženém ovoci, ale najít ji můžete na téměř jakémkoliv stavebním materiálu, kde se uchytí během vystavení vyšší vlhkosti. Šíří se vzduchem a velmi rychle roste. Tvoří ji jemné vláknité chomáčky, z nichž rostou tmavošedé výtrusnice. Mají kulovitý tvar a vystupují nad povrch postiženého materiálu, čímž se výrazně liší od štětičkovce. Ohrožuje především osoby citlivé na alergeny. Nemocné průdušky kvůli černi střídavé. Alternaria alternata , čerň střídavá , napadá především zeleninu a další rostliny. V podobě černých skvrn ji najdete na rajčatech nebo mrkvi, vyskytuje se i na listech. V domácnostech se jí daří především na vlhkém dřevě – například na nábytku nebo u okenních rámů. Ve vzduchu se objevuje od května do listopadu, svého vrcholu dosahuje během pozdního léta a na podzim. Jedná se o jeden z nejčastějších a nejagresivnějších alergenů. Může způsobit záchvaty astmatu, je jedním z rizikových faktorů jeho vzniku a patří mezi nejvýznamnější látky způsobující dětské alergie. Kropidlák může způsobit i infarkt. Aspergillus flavus, kropidlák žlutý, je velmi nebezpečný a je třeba mu věnovat velkou pozornost. V domácnostech se objevuje jako žlutozelená plíseň. Výborně se jí daří ve vlhkém a teplém prostředí. Napadá zdi, vlhké koberce a různé potraviny – častým zdrojem jsou arašídy a ořechy. Pokud se objevuje jen na menších plochách, můžete ji odstranit svépomocí. Při práci je vhodné použít ochranné brýle, rukavice a roušku, případně respirátor. Je-li zasažena větší plocha, přizvěte si na pomoc odborníka. Produkuje mykotoxin, který je karcinogenní pro játra a způsobuje nejrůznější druhy infekčních onemocnění: je nejčastějším původcem aspergilózy průdušek, napadá mozkové či plicní tepny a v nejhorších případech může přivodit i infarkt. Do těla se dostává zasaženými potravinami nebo vdechnutím.

Věděli jste, že do roku 2050 zabijí bakteriální infekce víc lidí, než jich zemře na rakovinu? Odvěký zápas člověka s plísněmi a bakteriemi je nikdy nekončící proces. Tak, jak dokážeme vyvíjet účinné látky na jejich hubení, stejně rychle nacházejí mikroorganismy proti těmto přípravkům obranu. Bakterie i plísně si po čase obstarají odolný kabát a stávají se resistentními. Mikroorganismy mutují, mění se, objevují se zcela nové druhy, které v daném podnebném pásu dříve neexistovaly. V tomto boji je třeba vyvíjet neustále nové a nové přípravky. Co fungovalo dobře v minulosti, dnes může být zcela neúčinné.

Chcete se navždy zbavit plísní a bakterií? Hledáte barvu, na které nikdy nevyrostou? Povrch, který se sám dezinfikuje? Bojujete s alergií, astmatem?

Malířská barva trvale bránící výskytu plísní a bakterií. ETERNAL IN steril je bílá disperzní omyvatelná malířská barva určená k prevenci i potlačení biotického napadení stěn v interiéru plísněmi, bakteriemi a jinými mikroorganismy. Uplatnění najde tam, kde je žádoucí maximální sterilita prostředí (operační sály, prostory v nemocnicích, potravinářské provozy, místa s vysokou vlhkostí a velkým rizikem výskytu plísní a bakterií). V domácnostech vytvoří zdravé prostředí, zejména pro alergiky a astmatiky. Nemá žádné nebezpečné vlastnosti, je paropropustný, odolný vůči oděru za mokra i sucha, vhodný pro aplikaci na sanační omítky. Je určen k použití na vápenné, vápenocementové a sádrové omítky, akrylátové omítky, beton, disperzní i silikátové nátěry, sádrokartonové, sádrovláknové, vláknocementové, cementotřískové desky i další savé podklady.

Jak vlastně funguje?

ETERNAL IN steril přináší zcela nový rozměr v boji proti mikroorganismům. Každý mikroorganismus (plísně, kvasinky, houby, bakterie) má buněčnou stěnu, která mu dává tvar a drží ho pohromadě. Rozdíl v tlaku uvnitř a vně buňky může dosahovat až 15 atmosfér! Součástí buněčné stěny jsou ionty. Samotná barva funguje na bázi iontoměniče, který v místě dotyku buňky s nátěrem narušuje buněčnou stěnu. Tím dojde k zeslabení stěny do té míry, že vysoký vnitřní tlak způsobí její protržení a následnou smrt buňky. Pro lepší názornost si představte situaci, kdy k nafouknutému balónku velmi pomalu přibližujete zapálenou cigaretu nebo žhavý drát. Čím je stěna balónku v daném místě cigaretou více zeslabována, tím rychleji bude balónek náchylný k prasknutí. A s buňkou je to stejné. Díky tomuto jednoduchému principu má ETERNAL IN steril obrovský rozsah účinnosti. Proti tomuto způsobu likvidace se buňka mikroorganismu nemůže nijak bránit. Nemůže si vybudovat odolnost. Přípravek nevstupuje do metabolismu buňky, ale způsobuje její samodestrukci. ETERNAL IN steril nerozlišuje buňky mikroorganismů a nemilosrdně je likviduje ze samé své podstaty. Jako by na podklad byla natažena síť z ostnatého drátu, která propichuje dosedajícím plísním a bakteriím bříška. Proces likvidace buněk je čistě dotyková záležitost. Nejedná se však pouze o pasivní vyčkávání. Významně mu pomáhá opačný náboj nátěru, který k sobě buněčnou membránu fyzicky přitahuje. Celý proces navíc funguje pouze na specifický mikrosvět. Nedochází k řetězení reakce, a proto obavy z rozkladu lidských buněk, např. při potřísnění, nejsou vůbec na místě.

> DOMÁCNOSTI

Lidé tráví v domovech největší část svého života, a proto požadavek na čistotu prostředí je více než žádoucí. V domech a bytech bývají zasaženy zejména koupelny, spíže, sklepy, špatně větrané technictechnické místnosti, prádelny či sušárny prádla. Plísním se daří i v místech tepelných mostů, kde dochází vlivem kondenzace vzdušné vlhkosti ke srážení vody na povrchu stěny a dlouhodobému zavlhnutí. V tomto případě je velmi účinná kombinace termoizolačního a antibakteriálního nátěru. Je vhodný jej aplikovat také na stropy a stěny v pokojích alergiků a astmatiků. Zlepšuje kvalitu jejich života a výrazně omezuje negativní dopady mikroorganismů na jejich zdraví. Zejména v novostavbách dochází často k případům, kdy k nedostatečně proschlým stěnám lidé těsně přistaví kuchyňskou linku, nábytek, pověsí obrázek apod. Následkem nedostatečného odvětrání vlhké stěny vznikne prostředí, kde začnou růst plísně. Tomu lze snadno zabránit. Stěnu za nábytkem či kuchyní stačí jednoduše natřít. Široké uplatnění nachází i v místech zasažených povodněmi. Voda z povodní často spláchne z okolí všechny nečistoty a o její kontaminaci nelze vůbec pochybovat. Pak se prožene obydlím, sklepem či garáží. Infekce a plísně na sebe nenechají dlouho čekat. Stěny zpravidla vysychají velmi pomalu a vlhké prostředí je doslova živnou půdou pro bakterie.

 

> ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Riziko bakteriální kontaminace a požadavky na sterilitu prostředí jsou snad nejvíce patrné ve zdravotnických zařízeních. Zákony a vyhlášky ukládají těmto subjektům úkony typu desinfekce, pravidelná výmalba, nejrůznější stavební úpravy apod. Náklady na tyto činnosti a spotřeba desinfekčních prostředků stojí ročně nemalé finanční prostředky. Desinfekce navíc působí jen velmi omezený čas a prostředí svou sterilitu rychle ztrácí. V místech, kde je aplikován ETERNAL IN steril, je požadavek sterility zajištěn dlouhodobě. Nevylučuje do okolního prostředí žádné nebezpečné látky, navíc působí trvale, a proto by jím měly být ošetřeny stěny a stropy zejména na operačních sálech a jednotkách intenzivní péče. Kromě nemocnic, poliklinik a ordinací nacházejí antibakteriální nátěry uplatnění i v domovech důchodců a léčebnách dlouhodobě nemocných. I zde přispívají ke zvýšení sterility prostředí a snížení nemocnosti. Vhodné jsou však i do technických provozů zdravotnických a ubytovacích zařízení – kuchyně, prádelny, laboratoře, sklady apod.

> VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Školy, školky, školní kuchyně a jídelny. I zde pomáhají antibakteriální přípravky zlepšovat kvalitu prostředí a snižovat nemocnost.

> POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY

Ovoce, zelenina, pečivo, mléčné výrobky a maso obsahují na svém povrchu množství mikroorganismů, které při vhodných podmínkách (vlhkost, kyselé pH, dostupnost nutričních látek, teplota a kyslík) způsobují kažení potravin. Ať již ve fázi výroby nebo při jejich skladování. Působením mikroorganismů v potravinách lze díky toxickým produktům onemocnět nejrůznějšími infekcemi (hepatitida, leptospiróza, tyfus, tuberkulóza, streptokokální nákazy), mohou nás postihnout alergické reakce či toxikace organismu (botulin, aflatoxiny). Abychom pokud možno vyloučili tyto organismy z prostředí a zamezili hygienickým rizikům, je třeba vytvářet takové podmínky, aby se tyto mikroorganismy do prostředí vůbec nedostaly. K tomu slouží především program prevence. Jeho cílem je navrhovat vhodná stavební řešení a provádět povrchové úpravy stěn, podlah a stropů tak, abychom maximálně zabránili kontaminaci a omezili růst nežádoucích mikroorganismů. Procesy čištění a desinfekce jsou velmi nákladné činnosti, které je třeba provádět systematicky, pravidelně a nelze se jim zpravidla vyhnout. Velmi často je nařizuje přímo zákon. S novými technologiemi je však možné výskyt nebezpečných bakterií, plísní a kvasinek v prostředí výrazně omezit. Umožňuje to ETERNAL IN steril a sekundárně tak přináší významné finanční úspory v programu prevence. Kromě zákonem nařízených opatření a úprav hrozí riziko znehodnocení surovin a výrobků, případně zdravotní rizika vyplývající z kontaminace takových výrobků. Hrozba kontaminace surovin i hotových výrobků je trvalá. Jen namátkově jmenujme např. mlékárny, sýrárny, pekárny, pivovary, sladovny, sklady ovoce a zeleniny, konzervárny a další.

> PRŮMYSLOVÉ PROVOZY

Textilky, kuchyně a přípravny jídel, jatka, masokombináty, průmyslové sklady, prostory vybavené vzduchotechnikou. Všude tam hrozí riziko mikrobiální kontaminace. Všude tam je třeba striktně dbát na hygienu a sterilní prostředí. Řešením mohou být právě antibakteriální nátěry.

> UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Hotely, ubytovny, studentské koleje, internáty, dětské domovy, domovy pro seniory. Jedná se o zařízení s velkým pohybem lidí a tudíž velkým nebezpečím přenosu bakteriálních infekcí.

 

> PROVOZOVNY

Pekárny, cukrárny, masny, prádelny, sušárny, kotelny, biologické laboratoře, hygienické stanice a mnoho dalších. Tma, vlhko, teplo, pára, výskyt biotických organismů, to všechno jsou faktory, které přispívají k množení bakterií a růstu plísní. Ve většině provozoven se vyskytují nejrůznější kombinace těchto faktorů a přispívají tak k riziku bakteriální kontaminace a způsobují materiální škody. Na površích ošetřených barvou ETERNAL IN steril tyto organismy nerostou.

> Zpracování a aplikace

ETERNAL IN steril je připraven k přímému použití. Zpravidla není třeba ho ředit. Vyžaduje-li situace přiředění vodou, je nezbytné použít destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Pitná voda totiž likviduje protiplísňový účinek. A to platí nejen o vodě přidávané do nátěru, ale i v případě, že umýváte nářadí (štětec, váleček) a chcete je znovu použít ještě vlhké. Ze stejného důvodu se doporučuje, aby natíraný povrch byl dokonale suchý.

Jak na to?

Na problémových površích, které byste za běžných okolností vymalovali bílou malířskou barvou, použijte ETERNAL IN steril. Barva musí být použita jako finální povrchová úprava. Pro správnou funkci nesmí být dále ničím přetřena či přemalována. Podklady musí být před aplikací čisté, suché, soudržné, vyzrálé 4–6 týdnů (včetně vysprávek), prosté vápenných výkvětů, zbavené starých hlinkových a jiných nepřilnavých či odlupujících se nátěrů. Z míst zasažených plísní je třeba toto biologické napadení nejprve odstranit. To se provádí za vlhka, oškrábáním nebo umytím houbou, aby se spory plísní nešířily do okolí. Nechte povrch dobře uschnout a naneste likvidační prostředek ETERNAL odstraňovač plísní . Pokud provádíte aplikaci postřikem, je vhodné ještě „vtlačit“ odstraňovač plísní do podkladu například štětcem, aby se přípravek dostal co nejhlouběji do podkladu, až k případnému podhoubí plísně. Následně nechte povrch dobře uschnout. V případě silného napadení podkladu plísněmi doporučujeme aplikaci likvidačního prostředku ještě jednou zopakovat. Povrch by měl být před aplikací dalších materiálů dobře odmaštěn vhodným odmašťovacím prostředkem. Například roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač .

Podklady s velkou savostí doporučujeme penetrovat prostředkem ETERNAL univerzální penetrace nebo ještě lépe hloubkovou penetrací FORTE penetral. Penetrace vyplní póry v podkladu, vyhladí a zpevní povrch a především sjednotí jeho nasákavost. V některých případech může být postižené místo zasaženo zbarvujícími látkami, které neustále vystupují z podkladu a vytváří na povrchu nepříjemné skvrny. Takové místo ošetřete přípravkem ETERNAL IN stop , izolační barvou na skvrny. Izolační nátěr je nutné nechat dobře proschnout (min. 8 hodin, ideálně 24 hodin). Jen tak v sobě zaizoluje zbarvující látky a nepustí je znovu na povrch. Zde se se trpělivost rozhodně vyplácí. Pokud byste natřeli na nedostatečně proschlý izolační nátěr další vrstvu barvy, odpařující se voda by začala z podkladu znovu vytahovat zbarvující látky a skvrny byste se tak nemuseli zbavit.

ETERNAL IN steril před aplikací dokonale rozmíchejte. Postupujte tak, aby nedocházelo k jeho napěnění. Samotný nátěr se provádí ve dvou krocích, čistým nářadím, při teplotě 5–25 °C, stětcem, štětkou, válečkem nebo stříkáním. Nejprve odlijte část výrobku do suché a čisté nádoby a proveďte první nátěr. Zabráníte tak možnému sprašování podkladní plochy a kontaminaci nátěrové hmoty. Případný zbytek barvy nikdy nevracejte do originálního obalu. Po zaschnutí první vrstvy proveďte finální nátěr. Na veškeré nářadí určené pro práci s barvou ETERNAL IN steril je nutné použít destilovanou vodu. Při pracovních či technologických přestávkách chraňte pomůcky před zaschnutím. Po celkovém ukončení práce doporučujeme pomůcky ihned umýt vodou (zde již stačí obyčejná voda ).

PROVOZOVNA MOST
Topolová 1456
Most 43401

Mobil: +420 725 005 985
Telefon: +420 414 120 298
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 7:00 - 12:00 hod.
PROVOZOVNA BRNO
Bohunická 238/67
Brno 61900

Telefon: +420 725 078 925
Tel./Fax: +420 547 214 330
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 6:30 - 17:00 hod.
Sobota 7:00 - 11:00 hod.
web & design Lukáš Staněk