Rady a tipy, které pro vás připravili naši odborníci:

Schody a schodiště

Schodiště v bytech představují nejenom důležitou přístupovou trasu mezi jednotlivými podlažími, ale představují současně velmi důležitý a architekty velmi oblíbený, architektonický prvek, který se v mnohdy přísně funkticionalistických interiérech stává dominantou. Třešničkou na bonbónu. Technické provedení schodiště nelze podceňovat. Je ale samozřejmé, že svépomocí provedené schodiště často naráží na technologické možnosti mnohých kutilů.

Schodiště může být provedeno z různých stavebních materiálů, včetně jejich kombinací. Mohou být kovová, kovová a skleněná, kamenná, železobetonová, nebo čistě dřevěná. My se dnes budeme zabývat dřevěnými schodišti. Ne jejich konstrukčním řešením a statickými výpočty, ale povrchovou úpravou použitého dřeva.

Ten, kdo se rozhodl, že si zhotoví schodiště sám by měl vědět alespoň to nejnutnější: nejmenší šířky schodišťového stupně a stupnice jsou dány normovými hodnotami. Vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně musí být 2h + b = 630 mm. Tuto hodnotu je možno snížit až na 600 mm za předpokladu, že nebude překročen nejvyšší dovolený sklon schodišťového ramene příslušného schodiště. Počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni u schodišť uvnitř bytu smí být nejvýše 18. Sklon schodišťových ramen uvnitř bytu nesmí být větší než 35 st.. U schodišť uvnitř bytu s konstrukční výškou menší než 3000 mm je možno sklon schodišťových ramen zvýšit až na 41 st.. Pro schodiště platí dále celá řada předpisů, které určují např. podchodnou s průchodnou výšku, šířku schodiště, rozměry podest, součinitel smykového tření povrchu stupnic a podobně.

Schodiště, kde se v různé materiálové kombinaci nachází dřevo, jsou patrně nejčastějším typem. Ve výběru vhodného dřeva jsou velké možnosti. Jaké dřevo použijeme, o tom bude rozhodovat několik činitelů. Bude to asi zatížení schodiště – frekvence využití, estetické důvody a cenové důvody. Pořadí priorit se může měnit. Mezi nejčastěji používaná měkká dřeva patří smrk, borovice a modřín. Mezi nejčastěji používaná tvrdá dřeva patří dub a buk. Často je používán dekorativní ořech, třešeň a celá řada exotických dřev. Tvrdá dřeva jsou nepochybně vzhledem ke své zvýšené odolnosti na mechanické poškození a otlaky vhodnější.

Dřevěné schodiště má řadu výhod. Je pohledově příjemné, relativně snadno zhotovitelné, vyvolává teplý dojem a snadno se kombinuje s jinými materiály. Kreativní tvary nebývají problém. Ve srubech a selských chalupách je dřevěné schodiště často nezastupitelné.

Dřevo má ale i jednu malou nevýhodu. Vyžaduje povrchovou úpravu, která chrání povrch před znečišťováním, poškozením, ale je i velmi významným estetickým prvkem. Povrchovou úpravu lze provést různými technikami. Počínaje oleji, vosky a konče polyuretanovými laky. Nejrozšířenějším způsobem povrchové úpravy dřevěných podlah a schodů jsou polyuretanové laky. Jejich výhoda spočívá ve snadnosti: aplikace, omyvatelnosti, údržby a životnosti. Používané laky mohou být na bázi rozpouštědel nebo jako vodou ředitelné systémy. Jednosložkové nebo dvou-složkové. Nejčastěji používaným typem laků jsou jednosložkové polyuretanové laky ředitelné vodou. Jsou bez zápachu, rychle zasychají, odolné na oděr a bytové chemikálie. Nářadí je omyvatelné vodou.

Firma Building Plast, spol. s r.o. vyrábí celou řadu nátěrových hmot pod ochrannou známkou Sokrates. Jednou z jejich specializací a priorit jsou parketové laky.  Parketové laky zn. SOKRATES ® jsou rozděleny do dvou základních řad.

Řadu  TANGO  tvoří základní a vrchní 100% čisté polyuretanové laky. Základní parketový lak  TANGO primer , jednosložkový vrchní parketový lak  TANGO PLUS TANGO sport . Řada TANGO splňuje podmínky vyhl. č. 137/1998 Sb. § 3 součinitel smykového tření min. 0,60. Cenově přístupnější řada MOVIpur je na bázi akryluretavového pojiva.

Obě uvedené řady parketových laků jsou určeny i pro použití na povrchovou úpravu schodů, ale i vnitřních dveří, zábradlí, vnitřního obložení stěn a podobně.

Vodou ředitelné laky mají některá specifika, které je třeba znát a respektovat.

Podklad nesmíme parketovým základním lakem rozmáčet. U tenkých mikrodýh může někdy lepidlo prosáknout k povrchu a způsobit při aplikaci opál. Pokud penetraci provádíme bez základního laku přímo vrchním lakem, musí se vrchní lak ředit 30 až 40 % vody. Pozor na používání biocidů. Některé biocidy mohou opět způsobit tak zvaný opál – bílý kouřový tón. Používat lak naředěný k vrchnímu nátěru je zakázáno. Nesmí se nespotřebované zbytky vylévat do neředěného laku. Vrchní lak se nesmí ředit vodou. V krajním případě max. 5% vody. Voda způsobuje pěnění.

TANGO PLUS je profesionální lak a vzhledem ke své tvrdosti není vhodný na korkové podklady. Pozor při nátěrech povrchů měkkých dřev. Lak nenahradí tvrdost dubového dřeva na smrkovém podkladu. Měkké dřevo bude i nadále náchylné k otlakům – kovová kolečka židlí a pod. Nátěr MOVIpurem lze přetírat PU lakem TANGO PLUS a naopak. Slévat se ale nikdy nesmí. Tango je brousitelné po 3 – 4 hodinách. MOVIpur Brilant po 4 – 6 hodinách. Povrch laků je pochozí podle teploty a vlhkosti vzduchu po 2 až 3 hodinách. K moření podkladu používejte jenom vhodná mořidla. Pozor při moření podkladu. Různě savé podklady Vám mohou způsobit tak zvané kocoury. Povrch laku po aplikaci zatěžujte na plnou zátěž u TANGA po 5 – 6 dnech u MOVIpuru po 10 – 15 dnech. Údržbu vhodnými údržbovými prostředky provádějte nejdříve po 4 až 6 ti týdnech. Blíže viz. Technické listy produktů zn. SOKRATES® .

Odkazy:
https://www.barvy-sokrates.eu/katalog-vyrobku/podle-typu/laky

https://barvy-sokrates.eu/katalog-vyrobku/sokrates-tango-plus

https://barvy-sokrates.eu/katalog-vyrobku/sokrates-movipur-brilant

PROVOZOVNA MOST
Topolová 1456
Most 43401

Mobil: +420 725 005 985
Telefon: +420 414 120 298
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 7:00 - 18:00 hod.
Sobota 7:00 - 12:00 hod.
PROVOZOVNA BRNO
Bohunická 238/67
Brno 61900

Telefon: +420 725 078 925
Tel./Fax: +420 547 214 330
E-mail:

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí - Pátek 6:30 - 17:00 hod.
Sobota 7:00 - 11:00 hod.
web & design Lukáš Staněk